Tarieven

Tarieven echo’s

 

Aan de 13 weken echo zijn geen kosten verbonden. Vergoeding valt binnen deelname aan de IMITAS studie.

De 20 weken-echo is opgenomen in de basisverzekering. Deze wordt dus altijd door Uw verzekering vergoed, maar in een aantal gevallen wordt deze niet rechtstreeks aan ons uitbetaald. Wij vragen U in dat geval, om in het centrum voorafgaand aan de echo per pin te betalen.. U kunt de rekening vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar.

13 weken echo€ 110,70 
20 weken echo€ 162,31

De groeiecho, de placentalokalisatie en de liggingsecho  worden 2x per zwangerschap vergoed door de zorgverzekeraar. Hiervoor geldt, wat de betaling betreft, hetzelfde als voor het structureel echoscopisch onderzoek.

Specifieke diagnose echo groei€ 40,02
Specifieke diagnose echo ligging  € 40,02
Specifieke diagnose echo placenta controle € 40,02

Bij verhindering dient U de afspraak af te zeggen.
Bij afzegging binnen 24 uur vóór de gemaakte afspraak of niet afzeggen, rekenen we €25,-. Deze kosten moet u zelf betalen en kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.