Groeiecho

Een groeiecho is een onderzoek waarbij het hoofdje, de buikomvang en de bovenbeenlengte worden gemeten. Op die manier wordt duidelijk of het kindje volgens verwachting groeit. Naast de groei van de baby wordt ook gekeken naar de hoeveelheid vruchtwater.
De groeicontrole kan op verzoek van de verloskundige meerdere keren herhaald worden, zodat er een goed beeld van de groei van het kindje ontstaat: een groeicurve. Tevens wordt de hoeveelheid vruchtwater bepaald. Een echo groeicontrole kan plaatsvinden tussen 24 en 36 weken, maar wordt meestal rond de 30 weken uitgevoerd. De uitslagen worden aan uw eigen verloskundige doorgegeven.

Een enkele keer stuiten we met de groeiecho op zogenaamde nevenbevindingen, bevindingen waar de echo niet voor bedoeld was maar waar we vervolgens wel graag de gynaecoloog naar laten kijken.

De groeiecho wordt vergoed door de zorgverzekeraar

Placentalokalisatie

Een echo placentalokalisatie wordt verricht als bij de 20 weken echo, of in sommige gevallen bij een latere echo, een placenta is gezien die dicht bíj of óver de baarmoedermond ligt. Met deze echo kan worden gecontroleerd of de placenta nog steeds laag ligt of ver genoeg omhoog is getrokken met de groei van de baarmoeder.
Een te laag liggende placenta kan een mogelijke belemmering zijn voor een natuurlijke bevalling. De ligging van de placenta wordt beoordeeld door middel van een inwendige echo. Op deze manier kan nauwkeurig worden bepaald hoe ver de placenta van de baarmoedermond verwijderd is. Dit inwendige onderzoek duurt vaak slechts enkele minuten. De echo wordt rond de 32 weken gemaakt en wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Liggingsecho

De liggingsecho  bepaalt precies hoe uw kindje op dat moment ligt Een echo ligging kan tegen het einde van de zwangerschap worden aangevraagd, wanneer het vermoeden bestaat dat uw kind in een verkeerde positie ligt of wanneer dit handmatig niet met zekerheid kan worden vastgesteld. Meestal wordt een liggingsecho rond de 35 weken uitgevoerd. De liggingsecho wordt vergoed door de zorgverzekeraar.