20 weken echo (SEO)

De 20 weken echo wordt officieel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Bij deze echo wordt gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Hierbij kunnen lichamelijke afwijkingen worden gezien. Verder wordt gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. Ook de plaats van de placenta (moederkoek) in de baarmoeder wordt bekeken.

De 20 weken echo is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen kunnen worden gezien op de echo. Sommige afwijkingen zijn te klein of te onduidelijk om te zien op een echo. Andere zijn pas zichtbaar na de geboorte. Bovendien kunnen na 20 weken zwangerschap ook nog aangeboren aandoeningen ontstaan.

Hoe groot is de kans dat een aangeboren lichamelijke afwijking ontdekt wordt? Dit is afhankelijk van de afwijking. Bijvoorbeeld: de kans dat een open ruggetje ontdekt wordt, is ongeveer 90%. De kans dat een hartafwijking ontdekt wordt, is ongeveer 25 tot 50%, afhankelijk van de ernst van de afwijking.

De 20 weken echo kan u geruststellen over de gezondheid van uw kind. Maar het kan u juist ook ongerust maken en u voor moeilijke keuzes stellen. U bepaalt zelf of u het onderzoek wilt en of u bij een ongunstige uitslag nog vervolgonderzoek wilt laten doen. U kunt op elk moment stoppen met het onderzoek.

De 20 weken echo is een medisch onderzoek. Het bepalen van het geslacht is niet het doel van de echo, maar wel onderdeel van het onderzoek. Als de echoscopiste het geslacht kan zien, zal zij dit alleen op uw verzoek vertellen.
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

De 20 weken echo wordt verricht tussen 18-20+3 weken.

Soms is het niet mogelijk de organen goed te bekijken, bijvoorbeeld door de ligging van de baby of door overgewicht van de moeder. U kunt dan worden verwezen naar een academisch centrum. De 20 weken echo wordt vergoed door de verzekeraar.

Een afwijkende uitslag

Als bij de 20 weken echo iets afwijkends wordt gezien, zijn de gevolgen voor het kind niet altijd meteen duidelijk. Meestal zal u vervolgonderzoek worden aangeboden en zal hier zo snel mogelijk een afspraak voor worden gepland.

De echoscopist neemt na het onderzoek contact op met uw verloskundige zodat zij u verder kan begeleiden. Tijdens een gesprek met uw verloskundige of gynaecoloog wordt u uitgebreid voorgelicht over het vervolgonderzoek.
Voor vragen of ondersteuning kunt u ook bij hen terecht.

Bij elk onderzoek bepaalt u zelf of u het wilt en wat u doet met de uitslag.

Vervolgonderzoek

Het vervolgonderzoek bestaat uit een uitgebreid echoscopisch onderzoek in een gespecialiseerd ziekenhuis. Vanuit het echocentrum van het CVONL zult u meestal naar het Academisch Ziekenhuis Maastricht worden verwezen. Uw kind wordt dan nader onderzocht.
Soms krijgt u naar aanleiding van de daar verrichte echo ook een vruchtwaterpunctie of bloedonderzoek aangeboden. Bij een vruchtwaterpunctie is er een kleine kans op een miskraam.

Het is afhankelijk van het tijdstip van de 20 weken echo of verwijzing direct mogelijk is. Het kan voorkomen dat een verwijzing pas geregeld kan worden op de volgende (werk)dag.

Uit het vervolgonderzoek kan blijken dat er niets aan de hand is met uw kind.

Uit het vervolgonderzoek kan ook blijken dat u in verwachting bent van een kind met een aandoening. U krijgt dan altijd een gesprek met één of meerdere medische specialisten. De uitkomsten van de onderzoeken worden uitgebreid met u besproken. Bij bepaalde afwijkingen is het voor het kind beter dat het geboren wordt in een gespecialiseerd ziekenhuis. Dan kan het kind meteen na de geboorte de juiste zorg krijgen.Sommige afwijkingen hebben grote gevolgen voor het kind, voor u en uw partner. U staat dan voor de moeilijke keuze om de zwangerschap uit te dragen of te laten beëindigen. Praat hierover met uw partner, met uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog. Als u besluit dat u uw zwangerschap voortijdig wilt beëindigen, dan kan dat tot 24 weken zwangerschap. Er zijn ook afwijkingen die zo ernstig zijn, dat het kind kan overlijden voor of tijdens de geboorte.

Keuze voor het onderzoek

U bepaalt zelf of u de 20 weken echo wilt laten uitvoeren. Als er bij dit onderzoek iets afwijkends wordt gevonden, bepaalt u ook zelf of u vervolgonderzoek wilt.
Wat weegt u af? U kunt hierbij denken aan de volgende onderwerpen:

  • hoeveel wilt u weten over uw kind voordat het wordt geboren?
  • als uit de 20 weken echo blijkt dat uw kind mogelijk een lichamelijke afwijking heeft, wilt u dan wel of geen vervolgonderzoek laten doen?
  • als uit het vervolgonderzoek blijkt dat uw kind inderdaad een lichamelijke afwijking heeft, hoe bereidt u zich hierop voor?
  • hoe kijkt u aan tegen het eventueel voortijdig beëindigen van een zwangerschap bij een ernstige lichamelijke afwijking?

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het maken van uw keuze om wel of geen 20 weken echo te laten uitvoeren? Dan kunt u altijd terecht bij uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog.