13 weken echo

De 13 wekenecho is een medisch onderzoek naar lichamelijke afwijkingen bij uw kind. U kiest of u de 13 wekenecho wilt laten verrichten. Deze keuze maakt u zelf nadat u een gesprek heeft gehad met uw verloskundig zorgverlener.

Waarom de 13 wekenecho?

U kunt laten onderzoeken of uw kind een lichamelijke afwijking heeft. Een lichamelijke afwijking betekent dat een deel van het lichaam van het kind er anders uitziet dan normaal. 

De 13 wekenecho lijkt veel op de 20 wekenecho.  Een gedeelte van de afwijkingen die bij de 20 weken echo beoordeeld worden kan al bij 13 weken worden beoordeeld. Dit lukt niet altijd goed, in dat geval wordt het kindje bij de 20 weken echo opnieuw beoordeeld.

Wanneer kunt u de 13 wekenecho krijgen?

U kunt de 13 wekenecho laten doen van 12+3 tot en met 14+3 weken zwangerschap. Dus vanaf twaalf weken en drie dagen tot en met veertien weken en drie dagen zwangerschap. De 13 weken echo wordt op dit moment uitgevoerd in het kader van een wetenschappelijke studie; de IMITAS studie.  Wilt u de 13 weken echo laten verrichten dan neemt u dus deel aan deze studie.

Hoe gaat de 13 wekenecho?

Een echoscopist maakt een echo van uw kind door een echokop te bewegen over uw buik. Het maken van een echo doet geen pijn en is niet gevaarlijk, uw kind voelt er niets van.  De echo duurt ongeveer 30 minuten. Soms is het nodig om de echo vaginaal te verrichten omdat het beeld via de buik onvoldoende informatie geeft.
 

Hoe en wanneer krijgt u de uitslag?

De echoscopist vertelt u meteen na de echo de uitslag. Bij 95 van de 100 zwangerschappen ziet de echoscopist geen aanwijzing voor een afwijking. Vervolgonderzoek is dan niet nodig.

Vervolgonderzoek 

Bij ongeveer 5 van de 100 zwangere vrouwen ziet de echoscopist iets wat een afwijking kan zijn. Het is niet altijd duidelijk of het inderdaad een afwijking is, hoe erg de afwijking is en wat dit voor uw kind betekent. Heeft de echoscopist iets afwijkends gezien? U kunt dan kiezen voor vervolgonderzoek.
 

Wat kost de 13 wekenecho?

U betaalt niets voor het uitgebreide gesprek met uw verloskundige en gynaecoloog en de 13 wekenecho. De kosten van vervolgonderzoek gaan soms af van uw eigen risico.
 

Wat u verder nog moet weten

In Nederland kunt u alleen kiezen voor de 13 wekenecho als u meedoet aan de wetenschappelijke IMITAS studie. Die studie onderzoekt wat de voor- en nadelen zijn van de 13 wekenecho. Deelnemen aan de wetenschappelijke studie en de 13 wekenecho kan vanaf 16 jaar.

De echoscopiste mag geen uitspraken doen over het geslacht van de baby tijdens de 13 weken echo.

Kiest u voor een uitgebreid gesprek (counseling) over de 13 wekenecho? Dan geeft u toestemming om een aantal persoonsgegevens vast te leggen in uw zorgdossier en in een landelijk systeem (Peridos). Kiest u ook voor de 13 wekenecho? Dan worden ook daarover gegevens vastgelegd.

De 13 wekenecho en het coronavirus

U kunt er nog steeds voor kiezen om een 13 wekenecho uit laten voeren. Uw echoscopist hanteert maatregelen om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw verloskundige of gynaecoloog. 

Kijk voor meer algemene informatie over het coronavirus op www.rivm.nl.