Kwaliteit en klachten

Echoscopiste

De echo wordt verricht door verloskundigen die zijn opgeleid tot echoscopiste. Soms kan het zijn dat het onderzoek aanleiding geeft tot nader specialistisch onderzoek. In dat geval wordt er contact opgenomen met uw eigen verloskundige en zal zij zorgdragen voor verdere verwijzing.

Echoscopie

Echoscopie is een techniek waarmee door middel van geluidsgolven inwendige organen van het lichaam zichtbaar gemaakt kunnen worden. Deze geluidsgolven hebben een hogere frequentie dan het menselijk oor kan horen, het wordt ook wel ultrageluid genoemd. De inwendige organen weerkaatsen dit geluid, het terugkerende geluid wordt elektronisch opgevangen en verwerkt tot een afbeelding. Op deze wijze kunnen wij de organen en andere structuren van uw kindje onderzoeken.
Echoscopie kan op twee manieren gebeuren, namelijk uitwendig via de buik of inwendig via de vagina. Indien er uitwendig na een zwangerschapsduur van 10 weken geen duidelijk beeld verkregen kan worden voor de nekplooimeting (als onderdeel van de combinatietest)  wordt er een inwendige echo gemaakt.

Veiligheid

Tot nu toe zijn er geen nadelige gevolgen of schadelijk effecten van echoscopie aangetoond. Er wordt wel nog steeds onderzoek naar verricht. Een echo kan geen miskraam veroorzaken.

Kwaliteit

Het echocentrum voldoet aan alle landelijk gestelde eisen om de 13- en 20-weken echo te mogen verrichten. Dit betekent bijvoorbeeld dat alle echoscopistes bevoegd en bekwaam zijn om deze gespecialiseerde onderzoeken te verrichten. Maar ook dat de echo-apparatuur up to date is en een hoge kwaliteit in beeld levert. In het kader van kwaliteitsbewaking worden echobeelden opgeslagen en geregistreerd.
Het echocentrum werkt samen met het MUMC om deze kwaliteit te blijven waarborgen waardoor het kan voorkomen dat er visitatie plaatsvindt en dus iemand extra aanwezig is tijdens een onderzoek.

Klachten

Wanneer u niet tevreden bent over het verloop van het onderzoek, aarzel dan niet om dit met CVONL  te bespreken. We zullen uw klacht of verbeterpunt serieus nemen en vertrouwelijk behandelen. We verzoeken u telefonisch contact op te nemen: 077-303 1920 of te mailen naar info@cvonl.nl zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing.
Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet oplost, ook niet na tussenkomst van uw eigen verloskundige, bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen met de klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Zij (of hij) is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt u graag verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.
De externe klachtenfunctionaris van het CBKZ is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag (van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur) via 088 – 0245123. Je kunt ook een mail sturen naar klachtverloskunde@cbkz.nl. Kijk voor meer informatie op www.klachtverloskunde.nl.