Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Vrijwaring

Centrum Verloskundig Onderzoek Noord Limburg heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de samenstelling van deze website. Desondanks accepteert de CVONL geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de informatie, noch voor schade, overlast of ongemak of andersoortige gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik van de informatie.